โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แบบคำขอใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

  แบบคำขอใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด..

  อ่านต่อ »

 • ขั้นตอนการขอใช้บริการสนับสนุนรถน้ำ

  ขั้นตอนการขอใช้บริการสนับสนุนรถน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค..

  อ่านต่อ »

 • คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ..

  อ่านต่อ »